1398/3/28 15:4:41
نتايج اعتبارسنجي جوايز بهره‌وري
 

به اطلاع مي‌رساند، سازمان ملي بهره‌‌وري ايران، در راستاي اجرايي نمودن ماده 11 آئين‌نامه اجرايي ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، برنامه جامع بهره‌وري كشور و با عنايت به «بخشنامه اعتباردهي جوايز مرتبط با بهره‌وري و تعالي» از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و نظام‌نامه «اعتباردهي جوايز مرتبط با بهره‌وري» مصوب سازمان ملي بهره‌وري ايران مخير شده است در خصوص شناسايي و تشويق فعالان اقتصادي غير دولتي و شركت‌‌هاي دولتي در امر بهره‌‌وري و معرفي آنان به جامعه اقدام نمايد، بدين‌منظور از سال‌ 1393 نسبت به اجراي فرايند اعتباردهي جوايز اقدام نموده است كه عليرغم اطلاع‌رساني در سطح كشور تاكنون برخي از جوايز در فرآيند اعتباردهي شركت نكرده‌اند.
از ميان جوايز حاضر در فرايند اعتباردهي، جايزه بهره‌‌وري معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در سال 1395، همچنين در تاريخ 09/10/1397 جايزه ملي تعالي نگهداري و در تاريخ  01/12/1397 جايزه ملي تعالي سازماني موفق به كسب تاييد اعتبار از اين سازمان شده اند.  
شايان ذكر است منطبق با تصريح «بخشنامه اعتباردهي جوايز مرتبط با بهره‌وري و تعالي»، جوايزي با عناوين «بهره‌وري» يا «تعالي» يا عناويني كه اين عبارات را به ذهن متبادر مي‌نمايد به‌ همراه عبارات «ايران» يا «كشور» يا «ملي» كه مراحل اعتبارسنجي را نگذرانده باشند، از نظر سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان ملي بهره‌وري ايران معتبر نمي‌باشند لذا كليه سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي دولتي، صرفاً مجاز به شركت در ارزيابي و اعطاي جوايزي هستند كه اعتبار لازم را از سازمان ملي بهره‌وري ايران كسب نموده باشند.  

 
602 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL