1398/2/10 11:24:28
بيانيه حريم خصوصي سازمان ملي بهره وري ايران
 
سازمان ملي بهره وري ايران با تاكيد بر احترامي كه براي حريم شخصي كاربران قائل است، براي ثبت نظر يا استفاده از برخي امكانات، اطلاعاتي را از كاربران درخواست مي‌كند تا بتواند خدماتي امن و مطمئن را به آنان ارائه دهد.
سازمان ملي بهره وري ايران هويت شخصي كاربران را محرمانه مي‌داند و اطلاعات شخصي آنان را به هيچ شخص يا سازمان ديگري منتقل نمي‌كند، مگر اين كه با حكم مقام قضايي يا اداري صالحه يا طبق قوانين و مقررات رايج كشور موظف باشد در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار دهد. در اين موارد هيچ گونه مسئوليت قانوني مبني بر جبران خسارت براي سازمان ملي بهره وري ايران وجود ندارد و كاربران با اعلام رضايت خود در استفاده از تارنماي سازمان ملي بهره وري ايران، حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده‌اند. همچنين بدين وسيله به اطلاع كاربران محترم مي‌رساند سازمان ملي بهره وري ايران همانند ساير وب‌گاه‌ها از جمع‌آوري IP و كوكي‌ها استفاده مي‌كند، و حداكثر تلاش را به عمل مي‌آورد كه اطلاعات كاربران را محافظت و از دسترسي‌هاي غيرقانوني جلوگيري كند. طبيعتا مسئوليت هرگونه سوء استفاده به شخص يا اشخاص متخلف مربوط بوده و سازمان ملي بهره وري ايران حق اعتراض و پيگيري را از طريق قانوني بنابر صلاحديد خود محفوظ مي‌دارد. سازمان ملي بهره وري ايران براي حفاظت و نگهداري اطلاعات و حريم شخصي كاربران همه توان خود را به كار مي‌گيرد و اميدوار است كه رضايت خاطر همه كاربران را فراهم آورد.

751 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL