1396/12/28 13:14:44
دعوت براي ارسال مطالب به نشريه «مسير بهره‌وري»
 
سازمان ملي بهره‌وري ايران در نظر دارد نسبت به انتشار ماهنامه «مسير بهره‌وري» (با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) در سال 1397 اقدام كند. لذا از متخصصان، صاحبنظران و علاقه‌مندان دعوت مي‌نمايد مطالب خود را براي انتشار در اين نشريه به آدرس الكترونيكي masir@nipo.gov.ir ارسال فرمايند.
سرفصل‌هاي نشريه مسير بهره‌وري به شرح ذيل است:
- اصول و مباني بهره‌وري (تعاريف، الگوها و ...)
- حوزه‌هاي استقرار و تجارب بهره‌وري (منابع انساني، سازمان‌ها و ادارات، صنعت، كشاورزي)
- اخبار بهره‌وري (فعاليت‎هاي بهره‌وري در كشور، تازه‌هاي بهره‌وري)
1918 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL