ارزش ها، چشم انداز و اهداف

بيانيه ماموريت سازمان
بيانيه ماموريت سازمان مشتمل بر چشم انداز، ماموريت، وظايف، اهداف كلان و ارزش‌ها بدين شرح مي‌باشد:

چشم انداز سازمان ملي بهره‌وري ايران:
سازماني پيشرو و تاثيرگذار بر توسعه پايدار كشور، از طريق اشاعه رويكردهاي ارتقاي بهره‌وري
ماموريت سازمان ملي بهره‌وري ايران:
سازمان ملي بهره‌وري ايران، راهبر حركت ملي بهره‌وري است كه فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف كشور در جهت ارتقاي بهره‌وري را هم‌راستا و هم‌افزا نموده و تلاش مي‌نمايد «ارتقاي مستمر بهره‌وري» به عنوان محور اقتصاد مقاومتي تحقق يابد.

وظايف تعيين شده براي سازمان جهت تحقق اين ماموريت عبارتند از:
الف ـ راهبري، سنجش و ارزيابي بهره‌وري كشور
ب ـ آگاهي بخشي، ترويج مفاهيم و دانش بهره‌وري و ارايه آموزش‌ها و مشاوره‌هاي تخصصي ارتقاء بهره‌وري
ج- شبكه‌سازي ذينفعان بهره‌وري كشور با محوريت ايجاد بستر تعامل، ظرفيت‌سازي و تسهيل‌گري حركت ملي بهره‌وري
 د- ايجاد انگيزش از طريق شناسايي، معرفي و به اشتراك‌گذاري عملكردهاي و تجارب برتر كشوري و بين‌المللي در حوزه‌‌هاي مرتبط با بهره‌وري


ارزش‌هاي محوري سازمان ملي بهره‌وري ايران عبارتند از:

اخلاق گرايي                                           تعالي جويي و بهبود مستمر                                              دانش محوري          
 نوآوري و خلاقيت                                  تخصص‌گرايي و شايسته‌سالاري                                         كارگروهي


Powered by Tetis PORTAL