نخستين همايش متوليان بهره‌وري كشور برگزار شد.

كد خبر:

چهارشنبه 2 بهمن 1398

به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران نخستين همايش متوليان بهره‌وري استان‌ها، سه شنبه يكم بهمن‌ماه سال جاري با حضور جمشيد انصاري معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.
 ايشان اهميت بهره‌وري را در توسعه كشور و جايگاه آن در نظام اداري و به  تبع آن رشد اقتصادي تاكيد نموده‌اند.
اين همايش با حضور مقامات محترم كشور، مديران، كارشناسان، متخصصان بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي استاني، انجمن‌ها، سفيران بهره‌وري و همچنين روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و معاونين مربوطه به منظور يكپارچه سازي رويكردها و اهداف بهره‌وري در سطوح ملي و منطقه‌اي و هماهنگ‌سازي اقدامات و تعاملات برآمده از تكاليف قانوني در سطوح ملي و استاني برگزار شد.
در بخش آغازين اين همايش، رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران بر يكپارچه‌سازي فعاليت‌هاي بهره‌وري با تقويت نهاد‌هاي متولي بهره‌روي در استان‌ها تاكيد كرد . رويكرد سازمان در تسريع اين امر تدوين دستورالعمل تشكيل كميته بهره‌وري استان به عنوان يكي از توابع شوراي راهبري توسعه مديريت استان اشاره نمود.
در همين رابطه، مدل نظام مديريت بهره‌وري استان ارائه و موضوعاتي همچون آسيب‌شناسي برنامه توسعه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در روند اجراي همايش، دو تجربه ارتقاي بهره‌وري و دانش فني توليد شده در اين زمينه توسط نمايندگان استان‌هاي سمنان و خراسان جنوبي ارائه شد. ميزگردهاي تخصصي تحت عناوين سناريو‌هاي آينده افزايش بهره‌وري و رويكردهاي جديد APO از ديگر برنامه‌هاي اين همايش بود.
در بخش پاياني همايش بيانه همايش قرائت شد.

 

Powered by Tetis PORTAL