بهره‌وري صنعت ساخت موجب رونق و رشد اقتصادي بخش‌هاي ساختمان، حمل و نقل و خدمات مي‌شود

كد خبر:

سه شنبه 10 دي 1398

رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران:
بهره‌وري صنعت ساخت موجب رونق و رشد اقتصادي بخش‌هاي ساختمان، حمل و نقل و خدمات مي‌شود

پنل بهره‌وري در صنعت ساخت، امروز در سومين روز از دومين كنفرانس بين‌المللي صنعت ساخت و به رياست فاطمه پهلواني رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران برگزار شد.
پهلواني در ابتداي پنل با اشاره به عدم حضور برخي اعضاء پنل بدون اطلاع قبلي، اين پديده را ناشي از  اولويت نداشتن مساله بهره‌وري در نزد برخي مديران دانست و گفت: مطمئن هستم همكاراني كه در اينجا حضور ندارند، توجيهات محكمي براي عدم شركت در برنامه دارند ولي واقعيت اين است كه ما در نهايت بر اساس اولويت‌ها و انتخاب‌هايي كه داريم نتيجه خواهيم گرفت.
وي در ادامه ضمن تشريح وضعيت بهره‌وري بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، تاكيد كرد: صنعت ساخت بر سه بخش بزرگ اقتصاد ايران اعم از بخش ساختمان، بخش حمل و نقل و بخش ساير خدمات تاثيرگذار است و به همين دليل رشد اين صنعت و بهره‌وري آن يكي از مهمترين وظايف دستگاه‌هاي متولي است. وي با اشاره به ابعاد جهاني صنعت ساخت كه به بيش از 10 تريليون دلار در سال رسيده است گفت: چنانچه بهره‌وري اين بخش با بهره‌وري كل اقتصاد جهاني همگام و هماهنگ شود، بيش از 1.6 تريليون دلار در سال ارزش افزوده اين بخش افزايش خواهد يافت. اما نكته قابل توجه اين است كه پايين بودن بهره‌وري در صنعت ساخت تنها مساله كشور ما نيست و با وجود اينكه رشد بهره‌وري نيروي كار در كل اقتصاد جهان 2.8 درصد است، رشد بهره‌وري نيروي كار در صنعت ساهت طي دو دهه گذشته، ميانگين 1 درصد و بسيار كمتر از متوسط كل اقتصاد است.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در ادامه گزارش وضعيت شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش‌هاي مرتبط با صنعت ساخت بر اساس هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه را ارائه كرد و گفت: طبق جدول 2 ماده 3 قانون برنامه ششم، متوسط رشد سالانه بهره‌وري بخش ساختمان 2.8 درصد تعيين شده كه عملكرد دو سال 96 و 97 ، 1.3-درصد است. هدف اين شاخص براي بخش حمل و نقل و انبارداري 2.1 درصد در سال بوده كه عملكرد اين بخش 5درصد و بيش از دوبرابر هدف تعريف شده است و در بخش ساير خدمات هدف 0.8 درصد تعيين شده كه عملكرد 2.8- درصد است. لازم به ذكر است عملكرد مطلوب رشد شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش حمل و نقل و انبارداري بيشتر به دليل استفاده از فناوري اطلاعات و اصلاح فرآيندها و ارتقاء برنامه‌ريزي عمليات بوده و اين رشد را نمي‌توان به صنعت ساخت در بخش توسعه زيرساختهاي حمل و نقل نسبت داد.
در ادامه مهندس صادقي مديركل دفتر ارزيابي‌هاي اقتصادي و مديريت بهره‌وري حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي ضمن ارائه گزارش از عملكرد اين وزارتخانه به مصاديق ارتقاء بهره‌ي در بخش حمل و نقل اشاره نموده و گفت: با وجود فاصله‌اي كه ما با استانداردهاي جهاني در شاخص‌هاي حمل و نقل داريم اما در سالهاي گذشته با برنامه‌ريزي و بهبود سيستم‌هاي عمليات توانسته‌ايم عملكرد حمل بار ريلي را ارتقاء داده و به حدود 20 درصد بر اساس تن بر كيلومتر برسانيم. ولي همچنين از سازمان ملي  بهره‌وري ايران خواست تا با ايجاد سازوكارهاي تشويقي پيشرفت‌هاي محقق شده در بهره‌وري بخش‌ها و بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داده و در جهت الگو‌سازي استفاده نمايد.

 
Powered by Tetis PORTAL