1398/10/23 14:6:36

 

 

همايش «متوليان بهره‌وري استاني»
سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان متولي امر بهره‌وري در كشور به منظور برنامه‌ريزي، ساماندهي و برقراري تعاملات فيمابين، براي گسترش و ترويج مفاهيم و فرهنگ بهره‌وري در سطوح ملي، استاني و بنگاه‌هاي اقتصادي در نظر دارد تا با برگزاري همايش‌هاي بهره‌وري استاني براي ترويج فرهنگ و دانش بهره‌وري با همكاري متوليان بهره‌وري سازمان‌ها و ادارات كل دستگاه‌هاي اجرايي استاني ارتباطي نظام‌مند و كارآمد را در راستاي تبادل تجارب بهره‌وري و استقرار نظام مديريت بهره‌وري در استان‌ها برقرار نمايد.
در همين راستا و براساس بند «ر» بخش 11 اقدامات اجرايي برنامه جامع بهره‌وري كشور و تكاليف مندرج در ماده «5» قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي و ضرورت استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، سازمان ملي بهره‌وري ايران درصدد است تا همايش «متوليان بهره‌وري استاني» را با محوريت «استقرار نظام مديريت بهره‌وري» در روز سه‌شنبه مورخ 1398/11/1 (از ساعت 8/30 لغايت 16/30 ) برگزار نمايد .اين همايش باسخنراني افتتاحيه معاون رييس جمهور ورييس سازمان اداري واستخدامي كشور، حضور متوليان امر بهره‌وري استاني و با رويكرد ارايه سخنراني‌ها وتشكيل ميزگردهاي تخصصي در حوزه بهره‌وري برگزار مي‌گردد.

75 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL