پانل‌هاي تخصصي نخستين همايش متوليان بهره‌وري كشور برگزار شد.

كد خبر:

چهارشنبه 2 بهمن 1398

در ادامه نخستين همايش متوليان بهره‌وري كشور پانل هاي تخصصي با عنوان‌هاي: «سناريو‌هاي آينده افزايش بهره‌وري»و«ارايه رويكردهاي APO» برگزار گرديد.
پانل تخصصي با عنوان«سناريو‌هاي آينده بهره‌وري» با حضور دكتر اردلان آزموده، رييس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور؛ دكتر بايزيد مردوخي، مشاور مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور و دكتر مرداني برگزار شد.
در اين نشست لزوم توجه به امر بهره‌وري با نگرش آينده محور به منظور برنامه‌ريزي براي ارتقاي رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين با مروري بر قوانين و مقررات موجود در زمينه بهره‌وري و برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي كشور بر لزوم توجه به كارآمدي نظام تدبير در حوزه برنامه‌ريزي كلان اقتصادي تاكيد شد. در انتها تاثير توسعه فناوري‌هاي ديجيتال و ابعاد انقلاب چهارم صنعتي بر رشد بهره‌وري معرفي و نمونه هايي از تجارب موفق در اين حوزه مورد اشاره قرار گرفت.
در پايان،دومين پانل تخصصي همايش متوليان بهره‌وري استاني به معرفي استراتژي‌هاي جديد سازمان بهره‌وري آسياييAPO  در زمينه ارتقاي بهره‌وري اختصاص يافت. مهندس بهروز محمودي، معاون مديريت همكاري هاي بين‌المللي سازمان ملي بهره‌وري ايران؛ دكتر نيكويي، مديركل دفتر اموراقتصادي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و دبير كميته بهره‌وري وزارت جهاد كشاورزي و مهندس مرادحاصل مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي و دبير كميته بهره وري وزارت ارتباطات و فناوري  اطلاعات سخنرانان اين پانل بودند. در ابتدا، استراتژي‌هاي جديد APO كه به توسعه فناوري‌هاي ديجيتال و كاربرد آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و نگرش شبكه محور در زمينه نهاد‌سازي و مشاركت موثر ذينفعان در حوزه بهره‌وري تمركز دارد، معرفي شد. در ادامه اقدامات كميته بهره‌وري وزارت جهاد كشاورزي و وزارت ICT در زمينه استقرار چرخه مديريت بهره‌وري و بهره گيري بهينه از فرصت هاي فني و تخصصي APO مورد اشاره قرار گرفت. علاوه بر آن، بر توسعه همكاري‌هاي علمي و تخصصي بين ذينفعان داخلي و خارجي تاكيد شد.
 
Powered by Tetis PORTAL