معاون برنامه‌ريزي، آموزش و شبكه‌ي بهره‌وري منصوب شد

كد خبر:

دوشنبه 7 بهمن 1398

پس از طي مراحل قانوني و انجام فرايند فراخوان داخلي براي تصدي سمت معاونت سازمان، فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران طي حكمي بهروز محمودي را به سمت "معاون برنامه‌ريزي، آموزش و شبكه‌ي بهره‌وري" منصوب كرد.
بهروز محمودي، متولد سال 1361 در شهر تهران و دانشجوي دكتري رشته اقتصاد محيط زيست است. وي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانش‌آموخته رشته مهندسي عمران آب بوده و سرپرستي گروه تخصصي بهره‌وري سبز، كشاورزي و آب؛ سرپرستي مديريت مطالعات بهره‌وري و معاونت همكاري‌هاي بين‌المللي سازمان ملي بهره‌وري ايران از سوابق وي محسوب مي‌شود. از ديگر سوابق وي، مي‌توان به دبيري شوراي راهبري، دبيري كميته ملي هزينه‌يابي جريان مواد، دبيري كارگروه ارتقاي بهره‌وري آب و دبيري كميته تخصصي اهداف توسعه پايدار اشاره نمود. انتشار كتب و مقالات مرتبط با حوزه‌هاي تخصصي بهره‌وري در سوابق فعاليت شغلي ايشان ثبت شده است. 
همچنين، ضمن تقدير از خدمات صادقانه گيتا جهانگيري، معاون سابق برنامه‌ريزي، آموزش و شبكه‌ي بهره‌وري، ايشان از اين پس به عنوان مشاور رئيس سازمان، انجام وظيفه خواهد كرد. 
 
Powered by Tetis PORTAL