فاز دوم آموزش دانشجويان در طرح «سفيران بهره‌وري» با همت سازمان ملي بهره‌وري ايران آغاز شد.

كد خبر:

سه شنبه 19 آذر 1398

فاز دوم آموزش دانشجويان در طرح «سفيران بهره‌وري» با همت سازمان ملي بهره‌وري ايران آغاز شد.


طرح سفيران بهره‌وري از ابتكارات تازه‌ي سازمان ملي بهره‌وري ايران در جهت ترويج و فرهنگ‌سازي بهره‌وري در كشور است. «سفيران بهره‌وري» يكي از مهمترين اجزاء تشكيل‌دهنده شبكه ملي بهره‌وري و پيشران كليدي در حركت ملي بهره‌وري به شمار مي‌روند. اين طرح با شعار «هر ايراني، سفير بهره‌وري است» در فاز اول با بخش دانشجويي كليد خورده است. در بخش دانشجويي سفيران بهره‌وري، دانشجويان داوطلب از رشته‌هاي مهندسي صنايع، اقتصاد و مديريت، آموزش‌هاي تعيين شده در دو بخش مفاهيم و تكنيك‌هاي بهره‌وري و بازي‌هاي حل مساله را گذرانده و با حضور در مدارس متنخب داوطلب، ضمن انتقال مهارت حل مساله به دانش‌آموزان دوره‌ي متوسطه اول و دوم، مسائل بهره‌وري را كشف و حل مي‌كنند. 


هدف اصلي بخش دانشجويي سفيران بهره‌وري ترويج گفتمان بهره‌وري و ايجاد مهارت زيست بهره‌ورانه از طريق جوانان براي نوجوانان است. رويكرد اصلي طرح سفيران بهره‌وري مبتني بر تقويت توانمندي كشف و حل مساله مي‌باشد.
فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران عصر سه‌شنبه نوزدهم آذر 1398 در نخستين جلسه از فاز دوم آموزش سفيران بهره‌وري گفت: ما در مرحله اجراي پايلوت طرح سفيران بهره‌وري براي دانشجويان هستيم. در اين مرحله كه با همكاري انجمن مهندسي صنايع ايران (اتحاديه انجمن‌هاي علمي مهندسي صنايع كشور) در حال انجام است، نزديك به 100 دانشجوي داوطلب و در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع در دانشگاه‌هاي مختلف كشور ثبت نام نموده‌اند كه پس از طي 2 مرحله آموزش كاربردي و كسب مهارت‌هاي لازم با هماهنگي سازمان در مدارس داوطلب، برنامه‌هاي ترويجي بهره‌وري را از طريق بازي‌هاي حل مساله اجرا خواهند كرد.
پهلواني تاكيد كرد: بعد از اجراي مرحله پايلوت طرح، مسئوليت ادامه‌ي اين كار در قالب اقدامات اساسي ترويج بهره‌وري بر عهده دستگاه‌هاي ذيربط وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  قرار خواهد گرفت و دامنه شمول طرح شامل دانشجويان داوطلب از ديگر رشته‌هاي مرتبط از جمله اقتصاد، مديريت و حتي ديگر رشته‌ها خواهد بود. 


زيست بهره‌ورانه و ترويج رويكردهاي بهره‌وري يك وظيفه‌ي ملي است.
وي همچنين به ضرورت استقلال حركت دانشجويان از حمايت‌هاي دولتي و قرارگرفتن امر ترويج بهره‌وري به عنوان يك وظيفه ملي در دسته‌بندي اقدامات داوطلبانه اشاره نمود و گفت: با توجه به نقش و جايگاه بهره‌وري در رشد اقتصادي كشورها و در زمانه‌اي كه حتي كشورهاي توسعه يافته براي حفظ و افزايش سهم خود از بازارهاي جهاني و منطقه‌اي به دنبال راهكارهاي نوين بهره‌وري هستند، زيست بهره‌ورانه و ترويج رويكردهاي بهره‌وري يك وظيفه‌ي ملي بر عهده‌ي هر ايراني است.
گفتني است طرح «سفيران بهره‌وري» در آينده‌ي نزديك در بخش‌هاي ديگري از جمله معلمان و زنان خانه‌دار فعاليت خود را گسترش خواهد داد.

Powered by Tetis PORTAL