فهرست منابع

كاربر محترم :
به منظور استفاده از سايت كتابخانه سازمان ملي بهره وري ايران به شيوه زير عمل كنيد:

گام اول : روي گزينه كاربران خاص منابع فارسي/ انگليسي كليك كنيد.

 

 

گام دوم : گزينه اتصال به عنوان مهمان را غيرفعال كنيد.

 

 

 

گام سوم : در پنجره نام كاربري كلمه "bahrevari" را جايگزين كنيد.

 

آدرس صفحه:http://nipo.gov.ir/Portal/View/Print.aspx?PageId=41cff9a6-9923-4da0-835a-272da28f0ffd&WebpartId=1719f035-2db3-49f0-9539-ee1ba2d7c4fb

Powered by Tetis PORTAL