1397/8/29دوره ويدئوكنفرانس بين‌المللي رضايت مشتري در بخش سلامت؛ 12 تا 15 آذرماه 1397
1397/8/21ارتقاء بهره‌وري بايد به يك فضيلت در دستگاه‌هاي اجرايي بدل شود
1397/8/21بهره‌وري، وظيفه ذاتي هر فرد در دستگاه‌هاي اجرايي است
1397/8/20شناساندن سازمان ملي بهره‌وري به عنوان متولي اصلي بهره‌وري در كشور از وظايف رئيس جديد اين سازمان است
1397/8/19آيين تكريم و معارفه رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران برگزار شد
1397/8/19رئيس سازمان ملي بهره وري ايران منصوب شد
1397/8/16امضاي تفاهم نامه همكاري ميان سازمان ملي بهره وري ايران و دانشگاه صنعتي سهند تبريز
1397/8/16استقرار روش MFCA در مجتمع پتروشيمي تبريز در راستاي ارتقاي بهره وري سبز
1397/8/13عملياتي كردن راهنماي اجرايي ماده 5 برنامه ششم در دستوركار شوراي متوليان بهره‌وري
1397/8/9دوره آموزشي APO با عنوان «مديريت پسماند در كسب و كار كشاورزي»؛ 6 الي 9 آذر
1397/8/1ابلاغ راهنماي اجرايي بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه از سوي معاون رئيس‌جمهور
1397/7/28دوره آموزشي اينترنتي «نوآوري مديريتي در صنايع كوچك و متوسط» پايان يافت
1397/7/23نقش مهم سازمان‌هاي توسعه‌اي در ارتقاي بهره‌وري كشور
1397/7/23 آغاز به كار ويدئوكنفرانس بين‌المللي «نوآوري مديريتي در صنايع كوچك و متوسط»
Powered by Tetis PORTAL