فرصتهاي آموزشي APO
1397/12/19 9:9:28
تربيت مربي و مشاور در حوزه بهره‌وري سبز (20-31 خرداد 98، تايوان)
 
Title of Project: Training of Trainers and Consultants in Green Productivity
Project Code: 19-IN-32-GE-TRC-A
 

عنوان فارسي: تربيت مربي و مشاور در حوزه بهره‌وري سبز
كشور برگزاركننده: تايوان
تاريخ برگزاري: 20 تا 31 خرداد 1398

تخصيص:
شهرداري تهران
شهرداري مشهد
سازمان حفاظت محيط زيست

فايلهاي مرتبط:
مشخصات دوره به زبان انگليسي
مشخصات دوره به زبان فارسي
فرم مشخصات فردي انگليسي
فرم مشخصات 
264 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL