فرصتهاي آموزشي APO
1398/2/10 7:34:10
دوره خودآموز مقدماتي تحليل داده‌ها براي بخش عمومي
 
Title of Project: Basic Data Analytic Course for the Public Sector
Project Code: 18-IN-06-GE-DLN-A-02
 

عنوان دوره به فارسي: دوره مقدماتي تحليل داده‌ها براي بخش عمومي
تاريخ برگزاري دوره: 12/11/1397-11/11/1398 

ثبت نام:
با مراجعه به سايت  http://eAPO-tokyo.org

شرح دوره:
در سال‌هاي اخير، شاهد افزايش استفاده از تجزيه و تحليل داده‌ها و چگونگي تحول و احياي حوزه‌هاي كسب و كار و حتي بخش عمومي بوده‌ايم. اين روش در ميان ديگر روش‌هاي ارتقاي كارآيي و اثربخشي، نقشي حياتي و تحول آفرين در بهبود كيفيت تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در بخش عمومي، افرايش پاسخگويي سياسي و انجام اصلاحات در زمينه ارتقاي خدمات عمومي، نظارت بر بودجه و كاهش هدررفت دارد. امروزه سازمان‌هاي دولتي بر خلاف گذشته مي‌توانند با شيوه‌هاي داده‌محوري كه منجر به توليد اطلاعات مي‌شود، عمل كنند. در عين حال، اين پيشرفت با چالش‌هايي از حيث لزوم استفاده مسئولانه و ايمن از داده‌هاي عمومي همراه است.                                                                                                                        
اين دوره در راستاي ابتكار تحول APO، از طريق بررسي مفاهيم كليدي و فراگيري دانش مقدماتي تجزيه و تحليل داده‌‌ها و كاربرد آنها در سياست‌گذاري شهودي و محيط ابَرداده‌ها، به معرفي پيشينه و دلايل اهميت تجزيه و تحليل داده‌ها در سازمان‌هاي بخش دولتي مي‌پردازد. همچنين اين دوره در تلاش براي ظرفيت‌سازي، نشان مي‌دهد كه چگونه سازمان‌هاي دولتي مي‌توانند از تجزيه‌وتحليل داده‌ها استفاده كرده، نتايج را پردازش نموده و تصميمات مبتني بر داده براي عملكرد بهتر و افزايش بهره‌وري اتخاذ كنند.

هدف اصلي اين دوره استفاده از تجزيه و تحليل داده‌ها جهت افزايش بهره¬وري بخش عمومي است و در نظر دارد به اهداف ذيل دست يابند. 
- ايجاد شناخت مقدماتي از روش تجزيه و تحليل داده‌ها در بخش عمومي،
- معرفي روش‌ها و مهارت‌هاي كيلدي تجزيه و تحليل كمي در درك تجزيه و تحليل داده ها،
- بهبود ظرفيت حل مسئله از طريق تجزيه و تحليل داده ها در بخش عمومي، و
- توضيح چگونگي استفاده از تجزيه و تحليل داده‌ها براي مديريت هوشمندانه‌تر سازمان¬ها و ارائه بهتر خدمات عمومي.

 اين دوره مباحث زير را شامل مي¬شود:

- هدف و استفاده از تجزيه و تحليل داده‌ها در بخش عمومي،
- مباني تجزيه و تحليل داده ها در بخش عمومي: نمونه‌گيري و اندازه‌گيري،
- تجزيه و تحليل و تصويرسازي داده‌ها: آمارهاي توصيفي،
- تجزيه و تحليل و تصويرسازي داده ها: توزيع هاي احتمال،
- تجزيه و تحليل و تصويرسازي داده ها: رگرسيون خطي و همبستگي،
- كاربرد تجزيه و تحليل داده در بخش عمومي.

 

 

474 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL