فرصتهاي آموزشي APO
1397/12/13 14:10:49
پرورش متخصصين بهره وري بخش عمومي (31 تير- 4 مرداد 98، تايلند)
 
Title of Project: Development of Public-sector Productivity Specialists (APO Certified Public-sector Productivity Specialists)
Project Code:  19-IN-39-GE-TRC-A
 

عنوان فارسي: پرورش متخصصين بهره وري بخش عمومي (متخصصين بهره وري بخش عمومي تاييد صلاحيت شده APO)
كشور برگزاركننده: تايلند
تاريخ برگزاري:31 تير الي 4 مرداد 1398


تخصيص:
نسازمان ملي بهره وري ايران
شهرداري تهران
شهرداري مشهد


فايلهاي مرتبط:
مشخصات دوره به زبان انگليسي
مشخصات دوره به زبان فارسي
فرم مشخصات فردي انگليسي
فرم مشخصات 
1605 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL