فرصتهاي آموزشي APO
1398/4/11 16:53:17
تدوين طرح گواهي آينده نگري استراتژيك (30 مرداد لغايت 1 شهريور 1398 ژاپن)
 

Title of Project:  Development of the Strategic Forsight Certification Scheme

 Project Code:     19-IN-35-GE-RES-C

تاريخ مصاحبه :16 تير 1398 ساعت 14

كشور برگزار كننده : ژاپن

تخصيص:

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور
پژوهشكده مطالعات آينده دانشگاه صنعتي امير كبير
مركز پژوهش هاي مجلس

 

فايل‌هاي مرتبط :

مشخصات دوره به زبان انگليسي

مشخصات دوره به زبان فارسي

فرم مشخصات فردي انگليسي

فرم مشخصات


85 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL