مطالب جديد
1397/11/16 13:34:16
تشكيل باشگاه دانش‌آموختگان APO به منظور بهره‌مندي از دانش و تجارب بين‌المللي
 

رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در نشست تخصصي دانش‌آموختگان سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) با موضوع «سيستم‌هاي عملكرد مديريت در بخش دولتي و عمومي» با تشريح ضرورت شكل‌گيري شبكه بهره‌وري كشور از تشكيل باشگاه دانش‌اموختگان APO به‌منظور بهره‌گيري بيشتر از تجارب و دانش ارائه شده در برنامه‌هاي سازمان بهره‌وري آسيايي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، مهندس فاطمه پهلواني در اين نشست با اشاره به فعاليت‌هاي بين‌المللي اين سازمان در همكاري با سازمان بهره‌وري آسيايي و آسيب‌شناسي صورت گرفته در اين حوزه گفت: لازم است تا سازوكاري شكل گيرد كه شركت‌كنندگان در برنامه‌هاي مختلف سازمان بهره‌وري آسيايي با بهره‌گيري از محتواي ارائه شده در اين برنامه‌ها، ارزش افزوده‌اي را براي كشور ايجاد كنند.
وي در ادامه با بيان اينكه بايد بتوانيم از تجارب و دانشي كه در دوره‌هاي آموزشي، بازديدها و ديگر برنامه‌هاي سازمان بهره‌وري آسيايي حاصل مي‌شود، بيش از گذشته در كشور بهره ببريم، اظهار اميداوري كرد كه برگزاري نشست‌هاي دانش آموختگان APO بتواند گام نخست در اين زمينه باشد، ضمن اينكه اين سازمان در تلاش است به منظور اثربخشي بيشتر، باشگاه دانش آموختگان APO را تشكيل دهد.

شبكه‌ بهره‌وري و ضرورت تبيين نقش و جايگاه همه ذينفعان
رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران تشكيل باشگاه دانش‌آموختگان سازمان بهره‌وري آسيايي و بهره‌گيري از دانش فني كسب شده توسط دانش‌آموختگان را يكي از وجوه شبكه ملي بهره‌وري كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: با توجه به گستردگي تكاليف سازمان و موضوعات بهره‌وري، به ويژه در وضعيت كنوني كشور، اين سازمان در تلاش است تا با بازتعريفي از شبكه بهره‌وري در كشور، تدوين طرحي نظام‌مند در اين زمينه را در دستور كار قرار دهد كه در آن جايگاه و نقش همه ذينفعان بهره‌وري كشور از جمله دستگاه‌ها، شركت‌هاي تابعه، بنگاه‌هاي اقتصادي، تسهيلگران، مشاوران، ارزيابان، مروجان و دانش‌آموختگان و چگونگي ارتباطات و تعاملات ميان آنها را تبيين و اجرايي كند.
وي در پايان با بيان اينكه اجراي چرخه بهره‌وري در دستگاه‌ها بر عهده خود دستگاه‌ها با همكاري سازمان ملي بهره‌وري ايران است، تاكيد كرد: البته اين سازمان از نظرات همه متخصصان در زمينه ارتقاي بهره‌وري كشور از جمله در تدوين سند ملي شبكه بهره‌وري استقبال كرده و خواستار نقش‌پذيري بيشتر آنها در حوزه‌هاي مرتبط است.
شايان ذكر است كه در اين نشست تخصصي، دكتر علاء‌الدين رفيع‌زاده، معاون نوسازي و تحول اداري سازمان اداري و استخدامي كشور در سخناني با موضوع «ارزيابي عملكرد مديريت در بخش دولتي»، به تشريح مفاهيمي چون «عملكرد»، «ارزيابي عملكرد» و «مديريت عملكرد» پرداخت.
همچنين عبدالرضا غني‌زاده، رئيس گروه ارزيابي وزارت امور اقتصادي و دارايي و زهرا ميراحسني، كارشناس سازمان برنامه و بودجه كشور از دانش آموختگان دوره‌هاي سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) به ترتيب به ارائه «مديريت عملكرد براي بخش عمومي و دولتي» و «چارچوب رهبري براي بخش عمومي» پرداختند و حاضران در نشست از دستگاه‌هاي ملي و استاني، بنگاه‌ها و ديگر دانش‌آموختگان به بيان ديدگاه‌ها و پرسش‌هاي خود در زمينه‌هاي مربوطه پرداختند.

 

1230 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL