اخبار
1397/11/4 16:30:44
نشست تخصصي «رصد وضعيت بهره‌وري ايران و جايگاه آن در APO» برگزار شد
 
نشست تخصصي «رصد وضعيت بهره‌وري ايران و جايگاه آن در سازمان بهره‌وري آسيايي (APO)»، روز 5 شنبه، 4 بهمن ماه 1397  به عنوان يكي از نشست‌هاي تخصصي پانزدهمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع در دانشگاه يزد برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، در اين نشست تخصصي، گزارش تحليلي وضعيت بهره‌وري اقتصاد كلان كشور، ‌مقايسه سطح و شكاف بهره‌وري نيروي كار بخش صنعت ايران و كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي (APO)، معرفي متدولوژي سنجش شاخص‌هاي بهره‌وري، معرفي سامانه بهره‌وري ايران (سبا) و معرفي مدل سازمان بهره‌وري آسيايي براي سنجش وضعيت بهره‌وري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سوي نمايندگان اين سازمان ارائه شد. 
در پايان اين نشست نيز نمايندگان سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان يكي از حاميان علمي و معنوي اين كنفرانس بين‌المللي، به پرسش‌هاي شركت‌كنندگان پاسخ دادند.
پانزدهمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع روزهاي 3 و 4 بهمن ماه 1397، با حضور جمعي از استادان، دانشجويان، مديران وكارشناسان بخش‌هاي دولتي ازجمله سازمان ملي بهره‌وري ايران، مديران و كارشناسان بخش‌هاي صنعتي، پژوهشگران، محققان داخلي و خارجي و صاحبنظران مهندسي صنايع كشور به ميزباني دانشگاه يزد برگزار شد.
محورهاي اصلي اين كنفرانس شامل پايداري سيستم، ‌توسعه الگوريتم‌ها و روش‌هاي تصميم‌گيري و بهينه‌سازي، مديريت عمليات و پروژه، كيفيت و بهرهوري، زنجيره تأمين، مهندسي سيستمهاي سلامت، ارگونومي و ايمني، اقتصاد و خدمات مالي، فناوري اطلاعات، اقتصاد مقاومتي و حمايت از كالاي ايراني، گردشگري و بومگردي، سيستمهاي مديريت و تجارب موفق در حوزه صنعت و خدمات بود كه مقالات مرتبط با اين محورها از سوي صاحبنظران و متخصصان ارائه شد. 


خبر مرتبط:

بازديد نمايندگان سازمان ملي بهره‌وري ايران از 3 واحد صنعتي استان يزد
گزارش تصويري690 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL