بازديد رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران از پالايشگاه ستاره خليج فارس، بزرگترين پالايشگاه ميعانات گازي جهان

كد خبر:

چهارشنبه 17 مهر 1398

فاطمه پهلواني از سايت پالايشگاه ستاره خليج فارس در استان هرمزگان بازديد كرد و در جلسه‌اي ضمن دريافت گزارش مراحل راه‌اندازي و توسعه اين مجموعه صنعتي از مهندس محمدعلي دادور‌ مديرعامل پالايشگاه، بر ضرورت همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ با سازمان‌ملي بهره‌وري ايران براي تدوين و تدقيق شاخص‌هاي اختصاصي بهره‌وري در صنايع مختلف تاكيد كرد
Powered by Tetis PORTAL