اخبار
1398/4/5 15:46:8
جلسه‌ هم‌انديشي متوليان بهره‌وري به منظور اولويت گذاري برنامه‌هاي مشترك بين‌المللي با APO
 


جلسه‌ي هم‌انديشي متوليان بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرائي كشور به منظور بررسي برنامه‌هاي ميان مدت دستگاهي و بخشي در حوزه‌ي بهره‌وري با حضور فاطمه پهلواني، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران برگزار شد. نتايج اين نشست در قالب نيازها و اولويت‌هاي ملي بهره‌وري در نشست سالانه برنامه‌ريزي استراتژيك سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) از سوي مقام عالي APO در ايران و رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه خواهد شد.
نمايندگان دستگاه‌هاي اجرائي كشور در خصوص اهميت آموزش‌ها و بهره‌برداري مؤثر از ظرفيت‌هاي فني و تخصصي APO نكاتي را بيان كردند.در اين راستا‌، سوابق همكاري‌هاي علمي با‌ آن سازمان بين‌المللي پيشرو به ويژه در قالب پروژه‌هاي مدل از قبيل استقرار مدل مديريت دانش در وزارت نيرو، پياده‌سازي تكنيك‌ها و ابزارهاي بهبود بهره‌وري در صنايع پتروشيمي و نفت، مشاركت در پروژه‌هاي توسعه تحولات ديجيتالي در بخش ارتباطات و فناوري، توسعه كشاورزي هوشمند و امنيت غذايي و... مورد تاكيد قرار گرفت.
بحث و تبادل نظر در خصوص زمينه‌هاي مهم همكاري‌هاي آتي با APO و ايجاد ارتباط مفهومي با پيشبرد استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرائي كشور؛ موضوع ماده 5 برنامه ششم توسعه، ديگر محور بحث جلسه بود.
در پايان مقرر شد، سازمان ملي بهره‌وري ايران نظرات و اولويت‌هاي ارائه شده از سوي دستگاه‌هاي اجرائي كشور را جمع بندي نموده و در قالب گزارش ملي در اجلاس 18 تا 20 تير SPW در توكيو ارائه نمايد.

 

 

603 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL