English | فارسي
اخبار
1396/8/3 16:12:20
نماينده جمهوري اسلامي ايران در APO راهبردهاي كشورمان را در زمينه فنآوريهاي ديجيتال تشريح كرد: متن كامل سخنراني دكتر طباطبايي يزدي در پنجاه‌ و هشتمين اجلاس WSM
 
         پنجاه و هشتمين نشست كارگاهي روساي سازمان هاي ملي بهره وري (WSM) كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي (APO) مورخ 24 الي 26 اكتبر 2017(2تا 4 آبان‌ماه 1396) با حضور سران سازمان‌ هاي ملي بهره وري 19 كشور آسيايي عضو APO در شهر سئول كشور كره جنوبي در حال برگزاري است. 
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره وري ايران، دكتر رويا طباطبايي يزدي، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران و نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان بهره وري آسيايي در روز نخست اين اجلاس به ارائه گزارش كشوري جمهوري اسلامي ايران با موضوع فن‌آوري‌ هاي ديجيتال با محوريت تاثير تكنولوژي‌ هاي ديجيتال بر بازار كار ايران طي پنج سال و  ابتكارات APO براي پاسخ به اثرات تغييرات تكنولوژيكي در بازار كار پرداخت كه متن كامل آن به شرح ذيل است:

خانمها و آقايان،
وقوع انقلاب ديجيتال در چند دهه گذشته اقتصاد جهاني را با سرعت زيادي تحت تاثير قرار داده است. تأثيرات اجتماعي - اقتصادي تكنولوژي ميكروالكترونيك، از جمله رسانه هايي كه حول فناوري هاي موبايل و شبكه هاي اجتماعي تشكيل شده اند، نيازمند تعريف جديدي از كار، فعاليت هاي اقتصادي و رقابت پذيري است. پتانسيل اين تكنولوژي براي افزايش رفاه در سازمان ها و اقتصادهاي ملي غيرقابل انكار است. با اين حال، نتايج اين تغييرات اثرات مثبت و منفي بر بازار كار داشته است.
دو دهه سرمايه گذاري جمهوري اسلامي ايران در راستاي توسعه كمي و كيفي آموزش عالي، فرصت مناسبي براي نيروي تحصيلكرده جوان با ظرفيت بسيار زياد جهت يادگيري و مديريت فناوري هاي ديجيتال ايجاد كرده است. از سوي ديگر، فقدان سرمايه گذاري كافي در توليد محصولات ديجيتال، كشور ما را با چالش توانايي ورود موثر به بازارهاي جهاني در حال رشد ICT روبرو كرده است.

تمركز جمهوري اسلامي ايران در سال هاي اخير در زمينه فنآوري هاي ديجيتال، ريشه در نقش موثر آن در تسهيل ارتباطات و تغيير سبك زندگي و همچنين مزاياي اقتصادي دارد. به لطف اين تكنولوژي، چارچوب كلاسيك توسعه در حال تغيير از رويكرد سرمايه محور به رويكرد دانش محور است. براي اين منظور، دولت جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده است تا فناوري را از طريق حمايت از شركت هاي توليدي دانش بنيان، بومي‌سازي كند. علاوه بر اين، ارتقاي بهره وري در بخش عمومي از طريق مديريت دانش در اولويت قرار داده شده است، كه در اين زمينه پيشنهادي در راستاي ايجاد يك مركز تعالي به زودي به دبيرخانه APO ارائه خواهد شد.
در زير اثرات مورد انتظار فنآوري هاي ديجيتال در بازار كار جمهوري اسلامي ايران بيان شده است:
1. افزايش تقاضا براي نيروي كار تحصيل كرده داراي توانايي برنامه ريزي، تصميم گيري و مديريت فناوري.
2. كاهش قراردادهاي كاري مادام العمر كه راه را براي مشاغل پاره وقت، خود اشتغالي و قراردادهاي كار موقت باز كرده است.
3. سازمان ها و شركت هاي بزرگ دولتي تمايل دارند پروژه ها را به شركت هاي كوچك خصوصي دانش بنيان تخصيص دهند تا تعداد كاركنان خود را كاهش دهند.
4. افزايش تلاش در راستاي هوشمندسازي توليد در بنگاه ها.
5. افزايش تقاضاي آموزش مهارت هاي رايانه اي و فناوري اطلاعات موجب ايجاد مشاغل و موسسات بيشتري در اين حوزه شده است.
6. افزايش تعداد مشاغل مربوط به فناوري اطلاعات در تمام بخش هاي اقتصادي.
7. كاهش مشاغل در بخش توليد و افزايش تقاضا براي مشاغل خدماتي بر اساس تكنولوژي هاي ديجيتال.
8. افزايش اثرات تكنولوژي ديجيتال در علوم مهندسي.

APO ميتواند به تاثيرات تغييرات تكنولوژيكي در بازار كار از طريق برگزاري سمينارها، دوره ها و مطالعات مشاهدات چند كشوري به منظور به اشتراك گذاشتن تجربيات موفق در موضوعات زير بپردازد:
1. آموزش و هدايت نيروي كار براي انطباق با تغييرات ناشي از فنآوري ديجيتال. اين امر نيازمند توجه بيشتر به آموزش تكنولوژي ديجيتال به عنوان جزو لاينفك تكامل محيط كار است.
2. سياستگذاري در بخشهاي كشاورزي، توليدي و خدماتي به منظور برجسته كردن نقش فناوري هاي ديجيتال در افزايش بهره وري و كارايي آن ها؛ موضوعاتي كه پيرامون فناوري اطلاعات و ارتباطات و انقلاب صنعتي نسل چهارم شكل گرفته اند، مانند روند فعلي اتوماسيون و تبادل اطلاعات در فنآوري هاي توليد.
3. سياستگذاري و نظارت بر استفاده از تكنيك هاي ديجيتال براي محافظت از حريم خصوصي افراد، به ويژه در بخش خدمات، به منظور كسب اعتماد عمومي.
متشكرم

شايان ذكر است كه سازمان بهره وري آسيايي، هر ساله اجلاس كارگاهي سران سازمان هاي ملي بهره وري (Workshop Meeting of NPO Heads) را جهت بررسي و ارزيابي پروژه هاي انجام شده، برنامه ريزي راهبردي و تعريف برنامه جاري و برنامه هاي تفصيلي براي دو سال آتي برگزار مي كند.
 
 
Powered by Tetis PORTAL