ارائه رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در نشست تخصصي جانشين‌پروري مديران جوان و زن در راستاي بهره‌وري سيستم اداري به مناسبت هفته‌ دولت

كد خبر:

سه شنبه 5 شهريور 1398

به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، نشست تخصصي «جانشين‌پروري مديران جوان و زن در راستاي بهره‌وري سيستم اداري»روز سه شنبه مورخ 98/06/05 با حضور و ارائه فاطمه پهلواني رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران و زهرا احمدي پور رييس مركز آموزش مديريت دولتي برگزار شد.

Powered by Tetis PORTAL