بهره وري و برنامه ششم
1397/12/22 9:36:2
حضور ۵ دستگاه اجرايي ديگر در جلسات آموزشي توجيهي ماده ۵ قانون برنامه ششم كشور
 
در راستاي عملياتي كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه كشور، ۳ جلسه توجيهي ـ آموزشي ديگر از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران با حضور ۵ دستگاه اجرايي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، اين جلسات توجيهي ـ آموزشي با حضور مديران و كارشناسان ذيربط از وزارت دادگستري، سازمان‌هاي پزشكي قانوني و زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، وزارت دفاع و پشيباني نيروهاي مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ترتيب در روزهاي ۱۴، ۱۹ و ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار شد.
در اين جلسات ضمن ارائه كليات و مفاهيمي درباره ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه به‌ويژه چرخه بهره‌وري، راهنماي اجرايي اين ماده تشريح و نحوه پيشبرد گام‌هاي مرتبط و نحوه تكميل فرم‌هاي مربوطه از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران تشريح شد.
شايان ذكر است تاكنون ۴ جلسه توجيهي – آموزشي ديگر نيز در راستاي عملياتي كردن ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه با حضور ۱۰ سازمان و دستگاه اجرايي به ميزباني سازمان ملي بهره‌وري ايران برگزار شده است.
280 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL