سفر رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران به استان هرمزگان:

كد خبر:

چهارشنبه 17 مهر 1398

 

مسير رشد پايدار از رهگذر انديشيدن و عمل كردن به آموزه هاي بهره‌وري محقق خواهد شد.

رئيس سازمان ملي بهره‌وري در بازديد از پارك علم و فناوري هرمزگان گفت: در تلاش هستيم تا نظام حاكميت بهره‌وري را در ساختار حكمراني ايران تعريف كنيم چون باور داريم طي هر مسيري جز مسير ارتقا بهره‌وري، فرصت سوزي بزرگ حكمروايي ما تلقي خواهد شد و نسل هاي پس از اين هرگز ما را نخواهند بخشيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره روي ايران، فاطمه پهلواني صبح چهارشنبه در جلسه هم‌انديشي با اساتيد دانشگاه كه با محوريت ضرورت توجه دانشگاهيان و بنگاه‌هاي اقتصادي دانش بنيان به موضوع بهره‌وري در پارك علم فناوري استان هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: 
در شرايط فعلي براي ايجاد رشد اقتصادي، ناگزير هستيم به مساله بهره وري توجه ويژه نشان دهيم تا علاوه بر پايدار كردن رشد اقتصادي، بتوانيم تاب آوري اقتصاد را نيز در همين شرايط خاص افزايش دهيم. 
در همين راستا وي با اشاره به استفاده از تكنولوژي در اشكال متعدد كه باعث ايجاد خروجي بهتر خواهد شد گفت: در سال 2019 تعريفي توسط سازمان آسيايي بهره‌وري ارائه شد كه بر اساس آن «كارايي» و «اثر بخشي» دو مرحله جدي و تاثير‌گذار در مستقر كردن يك نظام حاكميت بهره‌وري محسوب مي شود.
فاطمه پهلواني در بخش ديگري از سخنان خود اضافه كرد: نگاه اغلب مديران در سطوح مختلف در خصوص بهره‌وري سنتي است و بهره‌وري را به معناي كاهش هزينه و تعديل نيروي انساني مي‌دانند. اين درحاليست كه در رويكرد نوين بهره‌وري، نوآوري و خلاقيت جانشين نگرش سنتي شده و به ويژه در حوزه منابع انساني چرخش نيروي كار در محيط كسب و كار با رويكرد فناوري در دستور كار قرار گرفته است.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري خاطرنشان كرد: كسب و كارهاي نوين جايگاه‌هاي نويني ايجاد مي‌كنند و نيروهاي انساني با توجه به استعدادي كه دارند در كسب‌ و كارهاي نوين قرار مي‌گيرند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از ابعاد سه‌گانه بهره‌وري را ارتقا تكنولوژي دانست كه باعث ايجاد رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد خواهد شد.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به اينكه يكي از نيازهاي حركت ملي بهره‌وري ايجاد گفتمان حول مقوله بهره‌وري است، گفت: در رشته‌هاي مختلف دانشگاهي از جمله مهندسي صنايع و مديريت و البته در دانشگاه ها بايد در خصوص موضوع بهره‌وري گفت وگو شود تا با ايجاد اين گفتمان، امر بهره‌وري نمود بيشتري داشته باشد. 
فاطمه پهلواني افزايش رشد اقتصادي در سال 95 را بدليل افزايش فروش نفت دانست و اظهار داشت: رشد اقتصادي در سال 95 نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران تا چه اندازه منابع محور اداره مي شود تا جايي كه حتي از همين رشد اقتصادي و بهره‌وري نيز بوي نامطبوع نفت به مشام مي‌رسد.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري در جمع بخشي از شركت هاي استارتاپي استان هرمزگان خاطرنشان كرد: بهره‌وري زماني رخ مي دهد كه به تفكر سيستمي توجه شود و كار به نحوي انجام شود كه خروجي مناسبي توسط خود شما مشاهده شود، در اين صورت است كه سهم بنگاه‌هاي اقتصادي در بهره‌وري كشور افزايش پيدا مي‌كند.
پهلواني بيان داشت: در حال حاضر جزو كشورهايي هستيم كه بهره‌وري نيروي كار آن بسيار پايين است و اگر حتي شاهد رشد اقتصادي هستيم مربوط به سرمايه نهاده غير فناور است.
فاطمه پهلواني بهره‌وري را وظيفه تمام نيروهاي اقتصادي فعال در كشور دانست و اظهار داشت: براي رسيدن به رشد پايدار در بهره‌وري نياز است كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي همكاري لازم را داشته باشند.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري خاطرنشان كرد: نظام سنجش شاخص‌هاي بهره‌وري از برنامه دوم تا ششم تعريف شده و مورد توافق نبوده است.
پهلواني بيان داشت: براي اولين بار شاخص‌هاي اختصاصي دستگاه‌ها در حال احصا شدن هستند كه همكاري لازم تمام دستگاه‌هاي اجرايي را مي‌طلبد.
پهلواني ماده پنج قانون توسعه ششم را يكي از مهم‌ترين قوانين حوزه بهره‌وري برشمرد و  اظهار داشت: بر اساس اين قانون دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند كه چرخه بهره‌وري را در نهاد خود با هدف رشد اقتصادي ايجاد كنند.
پهلواني حمايت از تحقيقات علمي پايه را يكي از الزامات توسعه بهره‌وري خواند و بيان داشت: نسبت اعتبارت تحقيقات مصوب به كل بودجه در سال 96 و 97 حدود يك و 1.1 درصد بوده است كه براي تحقق توسعه بهره‌وري اين رقم بايد افزايش پيدا كند.
Powered by Tetis PORTAL