اخبار
1397/5/24 14:2:22
فناوري، نوآوري و بهره‌وري عوامل تاثيرگذار در ارائه خدمات ممتاز به مردم
 

رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در نخستين جلسه كميته بهره وري سازمان ثبت احوال كشور، ضمن تشريح سند بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي گفت: دستگاه‌هايي مانند سازمان ثبت‌ احوال كشور مي‌توانند با به‌كارگيري نوآوري و فناوري و ارائه خدمات ممتاز به مردم در صدر دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرند.

به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، علي اكبر اولياء در اين نشست كه روز چهارشنبه – 24 مردادماه 1397 – كه با حضور معاون وزير كشور و رئيس سازمان ثبت احوال كشور به همراه جمعي از مديران آن برگزار شد، در ابتدا بر ضرورت توجه بيشتر همه دستگاه‌ها به مقوله بهره‌وري در شرايط حال حاضر كشور تاكيد كرد و گفت: سازمان ملي بهره‌وري ايران نيز به‌منظور انجام تكاليف قانوني خود از جمله ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه، ضمن اينكه نقش نظارتي خود را در زمينه ارتقاي بهره‌وري دنبال مي‌كند، با نگرشي آسيب‌شناسانه نسبت به گذشته، نقشه‌راهي را در حال تدوين دارد.

وي با بيان اينكه همه دستگاه‌ها بايد سند ارتقاي بهره‌وري خود را تدوين و اجرايي كنند، تصريح كرد: اين سند بايد مشتمل بر ارتقاي بهره‌وري در بخش مربوطه و مبتني بر استفاده بهتر و بيشتر از منابع با وجود محدوديت‌ها باشد.

رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران در ادامه يادآور شد: وجه ديگر بهره‌وري در خود دستگاه است كه به مفهوم ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري در دستگاه به شمار مي‌آيد و با موضوع تحول اداري ارتباط نزديكي دارد و از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور نيز دنبال مي‌شود.

وي با اشاره به موضوع ارتقاي بهره‌وري در بخش خدمات و نوع خدمات ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: شايد در نگاه نخست، خدمات ارائه شده از سوي اين سازمان پيچيده به‌نظر نيايد، اما سازمان ثبت‌ احوال كشور مي‌تواند با به‌كارگيري نوآوري و فناوري به ويژه با بهره‌گيري از آينده‌‌نگري و بررسي نيازهاي آينده و ارائه خدمات ممتاز به مردم در صدر دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.

حميد درخشان نيا، معاون وزير و رئيس سازمان ثبت احوال كشور نيز در اين جلسه با ارائه گزارشي از عملكرد اين سازمان، به تشكيل كميته بهره‌وري در سازمان ثبت احوال كشور اشاره و اظهار اميدواري كرد كه گام‌هاي لازم ديگر نيز در اين زمينه برداشته شود.

ايجاد پايگاه اطلاعات جمعيت كشور و صدور كارت هوشمند ملي از ديگر موضوعاتي بود كه درخشان نيا به آنها اشاره و بر ضرورت هماهنگي و هم افزايي ساير دستگاه ها براي بهره گيري از اين ظرفيت ها كه سبب تسهيل كارها و كاهش هزينه ها مي شود، تاكيد كرد.

 


1045 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL