اخبار
1397/5/30 10:33:45
هم‌انديشي درباره جوايز بهره‌وري و تعالي با حضور صاحب‌نظران و دست اندركاران اين جوايز
 
نشست هم‌انديشي درباره راهكارهاي ارتقاي اثربخشي جوايز بهره‌وري و تعالي روز دوشنبه – 29 مردادماه 1397 - با حضور رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران و دست اندركاران و نمايندگان دبيرخانه‌هاي اين جوايز برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، علي اكبر اولياء در ابتداي اين جلسه با اشاره به ماموريت‌هاي اين سازمان بر اساس برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه و ضرورت آسيب شناسي در اين زمينه، بازمهندسي موضوع جوايز بهره‌وري را از اين موارد دانست و گفت: در كشورهايي چون ژاپن و امريكا و در اروپا موضوع جوايز بهره‌وري و تعالي نقش بسزايي در پيشرفت و رقابت پذيري صنايع آنها داشته است. بنابراين ضرورت دارد موضوع اين‌گونه جوايز با دقت‌نظر بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران، هدف از برگزاري اين نشست را شناخت بيشتر نهادهاي فعال و هم‌انديشي درباره چگونگي ارتقاي اثربخشي جوايز بهره‌وري و تعالي بيان كرد و ادامه داد: سازمان ملي بهره‌وري ايران نيز كه بر اساس «برنامه جامع بهره‌وري كشور» وظيفه ساماندهي و اعتبارسنجي اين جوايز را بر عهده دارد، تلاش دارد هدفمندتر و با استفاده از همه ظرفيت‌ها موجود در اين زمينه گام بردارد.
وي با بيان اينكه ساماندهي جوايز در اين زمينه بايد منجر به تكامل جايزه‌هاي بهره‌وري و تعالي و ترسيم سازوكارهاي لازم در اين زمينه همراه با يك جريان‌سازي ملي شود، تاكيد كرد: البته بايد به دنبال رفع آسيب‌هاي موجود در اين زمينه بود، چرا كه اين سازمان اهداي جوايز نمايشي يا صرفا انتفاعي را نمي‌پذيرد و داوري‌ها بايد بر اساس معيارهاي مشخص و معتبر باشد.
حاضران در ادامه اين جلسه نيز با اشاره به سابقه فعاليت در زمينه جوايز بهره‌وري و تعالي و محورهاي مرتبط، به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود درباره نحوه تعامل سازمان ملي بهره‌وري ايران با اين جوايز و ارتقاي اثربخشي جوايز بهره‌وري و تعالي در رشد بهره‌وري كشور پرداختند.
در اين نشست مسئولان دبيرخانه‌هاي جوايزه كيفيت، تعالي منابع انساني، تعالي سازماني، مديريت پروژه (پروژه برتر سال)، بهره‌وري معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و جايزه ملي بهره‌وري حضور داشتند.
 
720 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL