اخبار
1397/1/7 11:58:7
برگزاري 4 كارگاه آموزشي در زمينه «سنجش بهره‌وري دستگاه‌هاي دولتي»
 

4 كارگاه آموزشي در زمينه «سنجش بهره‌وري دستگاه‌هاي دولتي» از سوي سازمان ملي بهره‌وري ايران برگزار مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان ملي بهره‌وري ايران، پيرو ابلاغ بخشنامه شماره 1597737 مورخ 6/1/1396 با موضوع شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه‌هاي اجرايي سطح ملي و استاني و فرآيند اجرايي آن، سازمان ملي بهره‌وري ايران به منظور عملياتي كردن محور «بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي بهره‌وري»، مسئوليت ارزيابي «استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي كشور» را كه با دو عنوان نماگر «نظامنامه متوليان بهره‌وري دستگاههاي اجرايي كشور» و «تدوين و اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري» تعريف شده، بر عهده دارد، لذا آموزش نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي كشور در خصوص 2 نماگر تعريف شده با عنوان كارگاه آموزشي فشرده «سنجش بهره‌وري دستگاه‌هاي دولتي» با سرفصل‌هاي مرتبط برگزار خواهد شد.
بهره‎وري و اهميت آن، تصوير كمي بهره‎وري كشور، مفاهيم اصلي بهره‌وري، سنجش بهره‎وري (شامل عناوين «بهره‎وري در سطح كلان»، «بهره‎وري در سطح خرد (بنگاه)») و بهره‌وري در بخش عمومي (شامل عناوين «بخش عمومي (دولتي) چيست»، «انواع خدمات عمومي و تصدي‎گري و تولي‎گري دولتي»)، سنجش بهره‌وري خدمات عمومي (شامل  عناوين «مفاهيم اصلي در سنجش بهره‌وري خدمات عمومي»، «روش سنجش بهره‌وري خدمات عمومي»، «سنجش بهره‌وري خدمات عمومي فردي»، «سنجش بهره‌وري خدمات عمومي جمعي» و «مثال عددي سنجش بهره‎وري دستگاه‎هاي متولي فعاليت‌هاي بازاري») سرفصل‌هاي اين كارگاه آموزشي است.
شايان ذكر است كه اين نشست‌ها در روزهاي سه شنبه 21 فرودين، يكشنبه 26 فروردين، سه شنبه 28 فروردين و يكشنبه دوم ارديبهشت‌ماه 1397 برگزار خواهد شد. 
اطلاعات تكميلي در اين زمينه متعاقبا ارائه مي‌شود.

3083 : تعداد بازديد
Powered by Tetis PORTAL